DĚTI

Čas letí, děti rostou, vše kolem se mění až příliš rychle… a tak chci zachovat světlé okamžiky
vašeho života navždy. Jaké jsou vaše vzpomínky?

Práce s dětmi není zrovna jednoduchá, ale i přesto se mi líbí. Při focení se děti snažím rozesmát a vytvořit veselé fotky.